Purple Rekrytering och Interim

Vad betyder interim?

Ordet interim betyder "tills vidare"

Svenska Akademin, ordbok

Med andra ord syftar begreppet ”interim” på något tillfälligt. När du ansöker om interimtjänster gäller det oftast uppdrag under en begränsad tid. Det kan vara från några veckor upp till ett halvårs tid. Interimtjänster handlar oftast om chefs – eller ledarroller, men det kan också gälla specialiserade konsulter. Interimrekrytering är ett bra alternativ för dig som söker en flexibel och effektiv lösning. 

Interim rekrytering

När passar en interimrekrytering?

Anställa en interimskonsult kan var passande i många olika situationer.

Förvaltande uppdrag

Om befintliga medarbetare är borta från arbetsplatsen under en viss tid, exempelvis vid föräldrarledighet eller sjukskrivning. Det kan också handla om att täcka upp arbetskraft under en omfattande rekryteringsprocess eller vid uppsägningar.

Utvecklande uppdrag

Er organisation kanske står i en utvecklingsfas eller förändring. Då kan en interimkonsult passa perfekt för att genomföra nya strategier och bidra till vidare utveckling av organisationen.

Krissituation

När man behöver någon med ett framtids- och omvärldsperspektiv som ser vad som skulle kunna hända i en rådande situationen och kan förbereda verksamheten för att parera eller tillgodose eventuella överraskningar.

Vad gör en interimkonsult?

En interimkonsult är som en tillfällig expert som rycker in för att hjälpa företag och organisationer med specifika utmaningar och projekt under en begränsad tid. Dessa konsulter jobbar inom olika branscher som finans, teknik, hälsa och den offentliga sektorn.

Interimkonsulter är oftast riktigt kunniga och erfarna inom sina områden. De är ofta toppklassiga ledare eller specialister som har hanterat olika problem i olika organisationer och situationer.

Deras arbete kan variera från att fylla in som chef på hög nivå till att lösa problem på en mer teknisk nivå. Till exempel kan de hjälpa till att skapa och genomföra nya strategier, leda förändringar, göra företagsverksamheten smidigare eller fixa problem med specifika produkter eller tjänster.

För att göra detta behöver de verkligen förstå företaget eller organisationen de hjälper. De granskar hur saker görs och föreslår vad som kan göras bättre. De kan också leda team, ge ledarskapsråd och hjälpa till att bygga upp företagets kunskap.

Interimkonsulter jobbar ofta som egna företagare eller är anställda på konsultfirmor. De är bra på att snabbt anpassa sig till nya arbetsplatser och uppgifter, och de är duktiga på att bygga relationer och samarbeta med andra i organisationen. Så om du behöver extra hjälp för ett projekt eller en tidsbegränsad uppgift, kan en interimkonsult vara den rätta lösningen.

Hur kan Purple hjälpa mig?

Tror du att du hade passat bra som en interimkonsult, eller letar du efter den perfekta kandidaten för att uppfylla era behov? Vi på Purple finns här för att matcha de bästa kandidaterna till olika roller på arbetsmarknaden.

Olika typer av anpassningar

Vårt mål på Purple Rekrytering & Interim är att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar för företag som behöver snabba och effektiva rekryteringsalternativ. En av våra specialiteter är interimtjänster, som vi delar upp i två olika anpassningsmöjligheter för att bättre möta våra kunders behov.

Interim som Projektanställning I den första av våra interimtjänster erbjuder vi projektanställningar. Här hyr du in en interimskonsult för tidsbegränsade uppdrag. Detta kan vara tillfälliga projekt, sjukskrivningar, föräldraledighet eller andra situationer där du behöver extra resurser för en begränsad tid. Våra interimskonsulter är noga utvalda för att matcha dina specifika krav och behov, och de kan snabbt integreras i din organisation för att säkerställa att dina projekt och verksamhetsmål uppnås smidigt och effektivt.

Interim som Hyrrekrytering Den andra typen av interimtjänst som vi erbjuder är hyrrekrytering. Detta är en unik lösning som fungerar som en provanställning. Du hyr in en konsult via oss för en viss tidsperiod, och under den tiden har du möjlighet att bedöma om konsulten passar din organisation och uppfyller dina förväntningar. Om allt fungerar smidigt och du är nöjd med resultatet, kan du sedan ta över anställningen som en permanent medarbetare. Detta ger dig tid att noggrant utvärdera kompetensen och arbetstiden hos din interimskonsult innan du tar ett långsiktigt beslut.