Purple Rekrytering och Interim

Vår process

Hur går hela processen till när vi hjälper till med rekrytering? Scrolla ned för att ta reda på våra olika steg i processen.

1. Uppstart

Vårt uppstartsmöte för kravprofil är en viktig startpunkt i vår samarbetsprocess. Vi fokuserar på att lära känna er verksamhet och förstå era specifika behov för att kunna erbjuda skräddarsydda rekryteringsstöd. Genom att samarbeta som en rekryteringspartner får vi en bättre bild av hur vi kan hjälpa er på bästa möjliga sätt.

2. Annonsering och search

I denna fas ansvarar vi för att skapa och publicera annonser med tillhörande text och bilder enligt det valda annonspaketet. Annonsen kommer att vara synlig efter överenskommelse och vi ser till att maximera exponeringen för att attrahera rätt kandidater.

3. Kandidaturval

I detta steg genomför vi en noggrann matchning och urval av kandidater baserat på den uppsatta kravprofilen. Vi tar oss tid att noggrant utvärdera och välja ut de bäst lämpade kandidaterna för att säkerställa en framgångsrik rekryteringsprocess.

4. Kompetensbaserad djupintervju

Vi genomför ingående och noggrant strukturerade intervjuer med kandidaterna för att få en djupare förståelse för deras kompetenser, erfarenheter och personlighet. Detta hjälper oss att bedöma deras lämplighet för den aktuella rollen och säkerställa en kvalitativ rekryteringsprocess.

5. Fördjupad personlighetsbedömning

Vi använder oss av JobMatch Talent, en välrenommerad metod för personlighetsbedömning. Som certifierade användare kan vi professionellt analysera och återkoppla testresultaten till kandidaterna. Detta ger oss en ännu mer detaljerad förståelse för deras personliga egenskaper och hjälper oss att göra välgrundade rekryteringsbeslut som passar både kandidaternas och företagets behov.

6. Kandidatintervju hos kund och återkoppling

Här bokar vi först en presentation där vi presenterar de mest lämpliga kandidaterna för er. Vi strävar efter att ge er snabb och tydlig återkoppling efter presentationen, där vi delar våra intryck och bedömningar av varje kandidat. Vi värdesätter öppen kommunikation och samarbete för att säkerställa att ni är involverade och informerade genom hela rekryteringsprocessen.

7. Referenstagning och bakgrundskontroll

Som en del av vår process genomför vi noggrann referenstagning där vi tar kontakt med 2-3 referenser för att verifiera kandidaternas tidigare arbetsprestationer och egenskaper. Utöver referenstagning genomför vi även en grundlig bakgrundskontroll för att säkerställa att kandidaterna uppfyller era krav och att de är pålitliga och lämpliga för den aktuella positionen. Vi lägger stor vikt vid att utföra dessa kontroller för att ge er extra trygghet och försäkring om att ni gör ett välgrundat rekryteringsbeslut.

8. Val av kandidat och stöd i beslutet

Vi förser er med en omfattande utvärdering av varje kandidat, inklusive deras kompetenser, erfarenheter och kulturella passform. Vi är medvetna om att ett slutgiltigt beslut om val av kandidat ligger hos er som arbetsgivare. Vår roll är att vara en pålitlig partner och erbjuda professionellt stöd genom hela processen. Vi delar vår kunskap, expertis och insikter för att underlätta ert beslut och säkerställa att ni gör ett välgrundat val som bäst passar era behov och krav.

9. Onboarding

Inom Purple erbjuder vi en helhetsinriktad onboarding-process för att ge de nyanställda och våra kunder de bästa förutsättningarna. Vi arbetar med både preboarding och onboarding och genomför regelbundna avstämningar med både kunden och den nyanställde. Genom att skapa en tydlig och strukturerad introduktion säkerställer vi att den anställde får en smidig och framgångsrik start hos er organisation. Vårt fokus är att skapa en positiv arbetsmiljö och stödja den anställde både före och under uppstarten.

10. Uppföljning med kund och anställd - Garanti

Inom Purple fokuserar vi på att skapa hållbara och framgångsrika samarbeten. Därför genomför vi regelbundna uppföljningar med både kunden och den anställde vid 3 och 6 månaders efter anställningens start. Genom dessa avstämningar får vi möjlighet att ta del av feedback och erfarenheter från både kunden och den anställde. Det ger oss insikter för att identifiera eventuella förbättringsområden, erbjuda eventuell support och säkerställa att samarbetet fortsätter vara framgångsrikt och tillfredsställande för båda parter. Vi strävar efter att skapa långsiktiga och värdefulla relationer genom kontinuerlig dialog och engagemang.

Rerkryteringsprocess PURPLE
Rerkryteringsprocess PURPLE

Delar av rekryteringsprocessen

Om ni ansvarar för rekryteringen men behöver stöd eller avlastning kan vi bistå med fördjupade intervjuer, tester och personlighetsanalyser, referenstagning samt bakgrundskontroller. Vi är här för att underlätta och säkerställa att ni får en noggrann och kvalitativ process. 

"Anela gick igenom processen noggrant och gav bra förutsättningar för mig att komma väl förberedd för mina intervjuer med arbetsgivaren. Vi hade väldigt bra kontakt och jag kände mig trygg under hela rekryteringsprocessen. Hon är saklig, kunnig och gjorde hela processen väldigt rolig och gav mig mer energi."

Åsa Lord Andersson

Produktionsplanerare, Norma Sweden AB

Är du övertalad än?

Boka in ett möte eller en kaffe, så kan vi prata vidare om hur vi kan rekrytera era framtida medarbetare!

Behöver du rådgivning?

Ibland är det svårt att själv veta vad man behöver. Därför kan vi hjälpa till med mycket mer än bara rekrytering. Fyll i formuläret om det är något ni funderar över när det gäller våra tjänster.

Rådgivning rekrytering och interim värnamo