Purple Rekrytering och Interim

Interimlösningar för företag

Vi erbjuder skräddarsydda interimslösningar som snabbt tillhandahåller kompetens och erfarenhet för att möta företagens behov på kort eller lång sikt. 

Vad betyder interim?

Interim är en term som refererar till tillfälliga eller temporära lösningar inom företagsvärlden. Det innebär att tillfälliga professionella experter eller konsulter tillhandahålls för att fylla en specifik roll eller behov under en begränsad tid. Interimslösningar ger företag flexibilitet och möjlighet att snabbt anpassa sin arbetsstyrka och tillgodose sina resursbehov utan att behöva göra långsiktiga åtaganden. Det kan vara ett effektivt sätt att hantera övergångsperioder, projekt, kompetensgap eller andra förändringar inom organisationen.

Är du intresserad av att få mer information om interimslösningar för en effektiv och kvalitetssäkrad process?

På Purple är vi glada att berätta mer och svara på alla dina frågor. 

Hyr först, rekrytera sen

På Purple förstår vi att företag ibland behöver tid för att utvärdera behov och hitta rätt långsiktig lösning. Därför erbjuder vi möjligheten att hyra kompetent personal på interimsbasis innan ni tar beslut om rekrytering. Det ger en flexibilitet att testa och anpassa er arbetsstyrka efter era specifika krav innan ni tar ett permanent rekryteringsbeslut. Vi är här för att hjälpa er navigera genom denna process och erbjuda skräddarsydda interimslösningar som passar er verksamhet.

Hyra personal värnamo ljungby vaggeryd

Interimlösningar hos Purple

Du kan med säkerhet lita på att vi på Purple personligen engagerar oss i varje steg av processen för att säkerställa att du får en effektiv och kvalitetssäkrad upplevelse som möter dina specifika behov.

Kravspecifikation

Ni definierar och beskriver uppdraget för oss i detalj.

Marknadsföring

Vi marknadsför uppdraget genom att använda vårt nätverk och vid behov även externa kanaler, med fokus på konfidentialitet.

Urval och intervjuer

Vi genomför noggranna urval och intervjuer av intressanta konsulter som matchar uppdraget.

Presentation av kandidater

Vi presenterar de mest lämpliga och intressanta kandidaterna för er att överväga.

Konsultmöten

Ni träffar de presenterade konsulterna för att bedöma deras kompetens och lämplighet för uppdraget.

Återkoppling och uppföljning

Vi håller kontinuerlig kontakt med er och konsulterna för att säkerställa att mötena har varit givande och för att ge återkoppling på eventuella frågor eller synpunkter.

Kvalitetssäkring

Vi genomför noggranna referenstagningar och kan även utföra personlighetstester, logiska/analytiska tester och önskade bakgrundskontroller för att säkerställa hög kvalitet.

Avtalsslut

När ni har valt er önskade konsult och godkänt villkoren, skrivs avtalet under.

Uppföljning och utvärdering

Vi fortsätter att följa upp och utvärdera uppdraget löpande, både med er som kund och med konsulten, för att säkerställa en framgångsrik genomförande och tillfredsställande resultat.

Behöver du rådgivning?

Ibland är det svårt att själv veta vad man behöver. Därför kan vi hjälpa till med mycket mer än bara rekrytering. Fyll i formuläret om det är något ni funderar över när det gäller våra tjänster.

Rådgivning rekrytering och interim värnamo